Kontakty:

Veterán Klub Myjava

P.O.Box 21

907 01  Myjava

Tel.: + 421 904 750 666

Ak sme nedostupný, sme mimo mobilnej siete.

Email: vkmy@mail.com

veteranklubmyjava@gmail.com

 veteranklubmyjava

veteranklubmyjava