Veterán klub Myjava sa dňom 17. februára 2018 stal riadnym členom Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky, ktorým je riadnym členom  F.I.V.A. [ Medzinárodná organizácia historických vozidiel ].

Účel, ciele a náplň Veterán klubu Myjava sú:

-združovať majiteľov a priaznivcov historických vozidiel s cieľom zachovať tieto vozidlá ako kultúrno-technickú pamiatku motorizmu

-usporadúvať motoristické akcie pre verejnosť a ostatných majiteľov historických vozidiel

-výkup a predaj veteránov

-renovácia veteránov prostredníctvom "Renovačného ateliéru JARO"

-náhradné diely na veterány

-poradenská činnosť v oblasti veteránov

-organizovanie odborných podujatí so zameraním na veteránov

-usporadúvať atestácie historických vozidiel pre svojich členov aj pre nečlenov

-spolupracovať s ďalšími klubmi historických vozidiel pri súťažiach a iných spoločných akciách

-zastupovať jednotlivých členov pred orgánmi štátnej správy, organizáciami, inštitúciami a všade tam, kde to spoločné záujmy členov budú vyžadovať