Bankové spojenie

Čislo účtu v EUR: 2600804108

IBAN SK78 8330 0000 0026 0080 4108

Číslo účtu v CZK: 2200804109

IBAN SK69 8330 0000 0022 0080 4109