INFO pre veteránistov

Metodický pokyn na technickú kontrolu zvláštnu veterána.TK

Zákon NRSR 751/2018 účinný od 01. mája 2018:

o historickom vozidle a prevádzke historického vozidla Zákon 751/2018 / Zákon

Pridelenie TEČ pre historické vozidlá TEČ pre HV