INFO pre veteránistov

Metodický pokyn na technickú kontrolu zvláštnu veterána.TK