Oznamy pre predajcov

Predavajúci za jedno predajné miesto 5,00 Eur:

    - na spevnenej ploche - 4m x 5m

    - na trávnatej ploche - bez obmedzenia veľkosti

MAPA PREDAJNÝCH MIEST