Predajcovia na burze

Predavajúci za jedno predajné miesto 3,00 Eur:

    - na spevnenej ploche - 4m x 5m

    - na trávnatej ploche - bez obmedzenia veľkosti